Rommelmarkt

Straatrommelmarkt Schermereiland

In de straten Schermeerstraat en Amalia Plantsoen is er een straatrommelmarkt. Deze markt vind plaats van 10.00-16.00 uur.
Opgave voor de straatrommelmarkt is noodzakelijk.

Plaatsen voor de markt kunnen al gereserveerd worden bij K.J. de Vries, Ingelandstraat 16,
telefoon na 15.00 uur 06-36187715. De kosten bedragen € 5,00 per plaats.

De opbrengst is bestemd voor het kerstfeest van de ouderen, welke in december voor de ouderen georganiseerd word.