Nederland vergrijst. En Oudorp helemaal. De verwachting is dat binnen 20 jaar 1 op de 10 mensen in Oudorp de diagnose dementie heeft. Naast geheugenproblemen kunnen er ook problemen met taal, een verstoord dag&nachtritme, verminderde zelfzorg of verandering in gedrag en stemming voorkomen. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen, gaat het eigen netwerk een steeds belangrijkere rol spelen in het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. En dit geldt ook voor de buurt en de wijkcentra.

Wijkcentrum De Oever en buurthuis De Wachter zijn dementievriendelijke plaatsen, maar wanneer dementie nog beter en eerder wordt herkend, kan er nog beter ingespeeld worden op de behoeften van zowel de persoon met dementie als de eventuele mantelzorger. Hiermee wordt het nog dementievriendelijker kan er individueel maatwerk geleverd worden.

De Gemeente Alkmaar is dementievriendelijke gemeente en biedt daarom o.a. scholing aan. Op 5 februari jl. werd er in wijkcentrum De Oever een training verzorgd door Ellen Burger van Geriant. Een groep van 20 beroepskrachten en vrijwilligers hebben deze training gevolgd en leerde hier onder meer hoe dementie te herkennen, welke verschillende vormen van dementie er zijn en hoe er het beste mee om kan worden gegaan.

Wanneer men vragen of zorgen heeft over iemand met dementie of goede ideeën, kan men altijd binnenlopen bij het spreekuur van Voor Mekaar.