Elke 6 weken komen wijkbewoners, organisaties uit de wijk, politie en de gemeente bij elkaar om zaken uit de wijk te bespreken. Zoals; voortgang bouw van de West Friese Poort, Jaagpad, veiligheidszaken, of andere issues die spelen in de wijk het Schermereiland.

Hierbij een terugkoppeling:

  • als u zaken ziet, zoals afval op straat, goederen die het trottoir blokkeren dan kunt u 14072 bellen. Hier maakt u een melding van hetgeen u gezien heeft. Handhaving, plantsoenendienst of de gebiedsconsulente worden hiervan op de hoogte gesteld.
  • Komt er een enquêteur langs de deur en u twijfelt over de echtheid van de vergunning, daar mag u naar vragen, dan schakelt u direct de politie in. Zij komen direct in de wijk langs en controleren de enquêteur.
  • Zijn er zaken waar u zich zorgen over maakt, huiselijk geweld, verpaupering, zorgen over buren, dan kunt u elke dinsdag en donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur in buurthuis de Wachter langskomen bij Voor Mekaar. Samen kijken we naar een oplossing. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u ons bellen voor een huisbezoek.
  • Elke 1e dinsdag van de maand is de wijkagent in buurthuis De Wachter om 14.00 uur. Ook de gebiedsconsulente is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Blijf er niet mee lopen, maar stel uw vraag, of meld uw zorg!

Laten we samen de wijk zo veilig en gezellig mogelijk houden!