Leefbaarheidsoverleg

Voortaan staat er op de maandinfo wanneer er een leefbaarheidsoverleg plaatsvind. Dit is een overleg met buurtbewoners, organisaties en gemeente. Allerlei zaken die spelen in de wijk worden besproken.

Dus ziet u elke keer iemand illegaal afval dumpen? Heeft u een goed idee om meer groen aan te leggen? Wilt u verpaupering in de wijk aanpakken? Of zijn er andere punten die we kunnen aanpakken om de leefbaarheid van onze wijk te vergroten? geeft u ze aan via genoemde emailadres.

U ontvangt een terugkoppeling van het aangeleverde punt en de bevindingen en uitkomsten van het overleg.

Archief

Parkeerdruk in de wijk onacceptabel!

Parkeerdruk in de wijk onacceptabel!

Uitslag van de enquête vergunninghoudersparkeren die in de periode 24 september 2017 tot en met 10 november 2017 in de wijk het Schermereiland is uitgevoerd.

Respons

de enquête is uitgezet bij 761 adressen. In totaal zijn er 354 stemmen uitgebracht, een respons van 47%.

Van de 47% die hun stem heeft uitgebracht, was 49,7% voor de invoering van de proef voor vergunningshoudersparkeren. Oftewel, 176 stemmen voor de proef en 178 stemmen tegen.

Conclusie: het door de gemeenteraad gestelde criterium van een minimale respons van 60% is niet gehaald. Dat betekent dat er geen proef met vergunninghoudersparkeren zal worden gehouden in de wijk het Schermereiland.