Bewonersinitiatief

Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen opknappen, een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, fleurige plantjes in elke straat, een project voor jongeren zonder werk starten, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, laat het ons weten want een goed idee verdient uitvoering.

Werkwijze

Samen met de sociaal cultureel werker in buurthuis De Wachter kunt u uw idee aan de gemeente voorleggen. Uw idee wordt ter advisering voorgelegd aan de regiegroep van de wijk waarin u uw idee wilt uitvoeren. Deze regiegroep, bestaande uit bewoners uit de wijk, beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de gestelde criteria. Om de regiegroep de gelegenheid te geven bij vragen contact met u op te nemen geven wij uw naam, adres en telefoonnummer door aan de voorzitter van de regiegroep.

Zij beslissen of u al dan niet het geld toegewezen krijgt om het idee tot een uitvoering te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Verwijmeren, sociaal cultureel werker in De Wachter: 0623785005 of via scw@buurthuisdewachter.nl


logo buurthuis