Wat een voldoening! Met 24 kinderen van basisschool De Zes Wielen, locatie Oudorperdijkje, een paasgroet/lentegroet d.m.v. een tulp brengen aan de dementerende ouderen, wonend op de Oude Trambaan! De kinderen waren onder de indruk en vroegen zich af of de ouderen het morgen nog weten dat ze een bloem gekregen hebben. De ouderen die heel blij een bloem ontvingen en daar zichtbaar heel gelukkig mee waren!