Er komen steeds meer klachten van bewoners over de enorme parkeerdruk in onze wijk. Daarom is er besloten een enquête te houden die in de week van 4 september zal worden verspreid. Doel van deze enquête is u te informeren over de mogelijkheid tot het houden van een GRATIS proef met vergunningsparkeren. Deze proef is kosteloos en geeft de mogelijkheid om de effecten van parkeervergunningen aan den lijven te ondervinden. Vervolgens kunnen de bewoners (middels een enquête) gezamenlijk besluiten om de proef om te zetten in definitief vergunningen of juist niet. Alle informatie omtrent de vergunningen staat in de brief! Kijk anders alvast op https://alkmaar.parkeerservice.nl/bewoners/overige-wijken/

Voordelen parkeervergunningen:

  • Meer woongenot
  • Veiliger voor de kinderen door veel minder verkeersbewegingen
  • Minder irritatie
  • Meer parkeerruimte

Om een goed beeld te krijgen willen we u met nadruk verzoeken de enquête in te vullen (online)! Voor mensen die hulp nodig hebben zal er in het buurthuis ondersteuning zijn.