Leefbaarheid

Hoek Eilandswal onderwerp van gesprek tijdens bezoek van het college op 17 november. De entree van de wijk vormt al jaren een doorn in het oog van veel bewoners. Er zijn diverse mogelijkheden besproken en het college gaat zich buigen over het vervolg.

Verkeersveiligheid in de wijk;
Wist u dat onze wijk een 30-kilometergebied is? Van diverse bewoners zijn er klachten gekomen over de onveilige situatie op diverse punten. De commissie zet zich in om ook hiervoor maatregelen te kunnen nemen. Voorkomen is beter als genezen….

Deelnemen aan de commissie leefbaarheid betekent uw stem laten horen en zaken in beweging zetten. Heeft u zaken op het oog die verbeterd kunnen worden en wilt u zich inzetten voor fijn wonen op het Schermereiland? Leefbaarheid komt eens per twee maanden samen om te overleggen. Wilt u uw steentje bijdragen dan bent u van harte welkom! Geef u op via bas.grooteman@gmail.com!

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!