Leefbaarheid

Hoek Eilandswal onderwerp van gesprek tijdens bezoek van het college op 17 november. De entree van de wijk vormt al jaren een doorn in het oog van veel bewoners. Er zijn diverse mogelijkheden besproken en het college gaat zich buigen over het vervolg.

Verkeersveiligheid in de wijk;
Wist u dat onze wijk een 30-kilometergebied is? Van diverse bewoners zijn er klachten gekomen over de onveilige situatie op diverse punten. De commissie zet zich in om ook hiervoor maatregelen te kunnen nemen. Voorkomen is beter als genezen….

Deelnemen aan de commissie leefbaarheid betekent uw stem laten horen en zaken in beweging zetten. Heeft u zaken op het oog die verbeterd kunnen worden en wilt u zich inzetten voor fijn wonen op het Schermereiland? Leefbaarheid komt eens per twee maanden samen om te overleggen. Wilt u uw steentje bijdragen dan bent u van harte welkom! Geef u op via bas.grooteman@gmail.com!

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Parkeerdruk in de wijk onacceptabel!

Parkeerdruk in de wijk onacceptabel!

Uitslag van de enquête vergunninghoudersparkeren die in de periode 24 september 2017 tot en met 10 november 2017 in de wijk het Schermereiland is uitgevoerd.

Respons

de enquête is uitgezet bij 761 adressen. In totaal zijn er 354 stemmen uitgebracht, een respons van 47%.

Van de 47% die hun stem heeft uitgebracht, was 49,7% voor de invoering van de proef voor vergunningshoudersparkeren. Oftewel, 176 stemmen voor de proef en 178 stemmen tegen.

Conclusie: het door de gemeenteraad gestelde criterium van een minimale respons van 60% is niet gehaald. Dat betekent dat er geen proef met vergunninghoudersparkeren zal worden gehouden in de wijk het Schermereiland.

Wijkagent

Fokke Bergsma, is de wijkagent

Wijkagent

Voor algemene informatie en meldingen: 0900-8844

Anonieme meldingen: 0800-7000

Alarmnummer: 112

Wijkmeester

Voor meldingen kunt u bellen naar: 14072

Mijn naam is Fokke Bergsma, ik ben 34 jaar oud en sinds 2002 ben ik werkzaam voor de politie. Na vier jaar opleiding, en vijf jaar in Bergen en vijf jaar in Alkmaar als ‘straatagent’ in de noodhulpsurveillance gewerkt te hebben begon ik in oktober vorig jaar aan een stage als wijkagent, samen met de toenmalig wijkagente Linda Vriesman.

Toen zij op 1 januari een nieuwe functie kreeg nam ik de wijk voor haar waar. Na een sollicitatieprocedure werd ik in maart aangenomen als wijkagent en na enkele weken kreeg ik te horen dat ik in de mooie wijk Oudorp mocht blijven. Dit had mijn voorkeur omdat ik daar al een aardig netwerk had opgebouwd en veel mensen had leren kennen. Maar bovenal wilde ik in Oudorp blijven omdat ik de wijk zo mooi en gevarieerd vind. Van de twee grote industrieterreinen naar het oude Oudorp tot uiteindelijk het Rooie Dorp, of, zoals ik al gecorrigeerd ben.. het Schermereiland.

Ik hoor het natuurlijk liever van de bewoners zelf maar als ik naar de cijfers kijk is het, in vergelijking met eerdere jaren, relatief rustig op het Schermereiland. Prettig om te vernemen en hopelijk kunnen we dit voortzetten! Mocht u toch ergens tegen aan lopen waar u de politie voor nodig heeft, schroom niet om te bellen. Als u direct politie nodig heeft belt u uiteraard 112, als het geen grote spoed heeft belt u 0900-8844 en dat nummer belt u ook als u mij wilt bereiken. Ik ben (gelukkig) niet altijd aan het werk maar ik bel wel altijd terug. Ik ben binnenkort ook op Twitter en Instagram te vinden maar het mooiste is natuurlijk om mij aan te spreken wanneer ik door de wijk fiets!‘