Presentatie nieuw plan aan bewoners
Het aangepaste bouwplan West-Friese Poort werd op 16 januari gepresenteerd aan buurtbewoners in Buurthuis de Wachter. De aanpassingen zijn doorgevoerd na gesprekken met de gemeente Alkmaar en de buurt. Het programma is gewijzigd naar 30 woningen, waaronder een aantal goedkope kleinere woningen. Het volume van het gebouw is gewijzigd door het gebouw met één woonlaag te verlagen. Het parkeren voldoet, dankzij een uitgekiende parkeergarage, aan de parkeernormen van de gemeente Alkmaar. De architectuur en uitstraling van het gebouw zijn ten opzichte van het originele plan niet gewijzigd. Jan Hoek maakte op basis van de nieuwe tekeningen weer maquettes, om de mensen het verschil te laten zien met het eerste plan.

Lovende raadscommissie
Na de informatieavond is het plan besproken op 29 januari in de raadscommissie Ruimte. De aanpassingen die zijn doorgevoerd zijn goed ontvangen bij de verschillende partijen van de gemeente. Ook Jan Hoek, die mede namens de buurt inspreektijd had aangevraagd, was blij met het nieuwe plan. Met deze positieve beoordeling is een goede stap gezet in de realisatie van het woongebouw.
Vink Bouw verwacht eind 2019 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden die tot medio 2021 plaats zullen vinden. De verkoop van de woningen zal naar verwachting in mei 2019 van start gaan. Het plan wordt door DVA Makelaars uit Alkmaar verkocht, zie voor meer informatie de projectwebsite www.dewestfriesepoort.nl