skip to Main Content

Samenwerken met de Waerden

Wat is de Waerden precies?

De Waerden biedt ondersteuning aan mensen met een beperking die bijdraagt aan een gelukkig bestaan en werkt aan een samenleving waarin iedereen een bijdrage mag leveren. Hier hebben zij afspraken over gemaakt met zorgkantoren en gemeenten.

Zij ondersteunen kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft. Ook bieden zij ondersteuning aan mensen met andere beperkingen, zoals kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en mensen bij wie een dubbele diagnose is vastgesteld.

De Waerden heeft boven het buurthuis, in het Schermerhuys, een woongemeenschap met verschillende appartementen en een steunpunt.

Wat doet de Waerden samen met buurthuis De Wachter?

In buurthuis De Wachter wordt er gekookt door 2 groepen van de Waerden. Op maandag koken de bewoners van het Schermerhuys voor zichzelf. Samen met 2 vrijwilligers koken zij, wassen zij af en eten zij gezellig samen.

Op donderdag komen er cliënten vanuit Alkmaar en omgeving. Zij koken voor de bewoners van de Waerden in het Schermerhuys. Ook assisteren de cliënten een keer in de twee weken bij het eetcafé wat het buurthuis organiseert voor omwonenden.

Er word dus zinvolle dagbesteding georganiseerd in het buurthuis. Als Stichting en buurthuis zijn we blij dat we kunnen bijdragen aan de cliënten en hun dagbesteding

Samenwerken met de Waerden

Wat is de Waerden precies?

De Waerden biedt ondersteuning aan mensen met een beperking die bijdraagt aan een gelukkig bestaan en werkt aan een samenleving waarin iedereen een bijdrage mag leveren. Hier hebben zij afspraken over gemaakt met zorgkantoren en gemeenten.

Zij ondersteunen kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft. Ook bieden zij ondersteuning aan mensen met andere beperkingen, zoals kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en mensen bij wie een dubbele diagnose is vastgesteld.

De Waerden heeft boven het buurthuis, in het Schermerhuys, een woongemeenschap met verschillende appartementen en een steunpunt.

Wat doet de Waerden samen met buurthuis De Wachter?

In buurthuis De Wachter wordt er gekookt door 2 groepen van de Waerden. Op maandag koken de bewoners van het Schermerhuys voor zichzelf. Samen met 2 vrijwilligers koken zij, wassen zij af en eten zij gezellig samen.

Op donderdag komen er cliënten vanuit Alkmaar en omgeving. Zij koken voor de bewoners van de Waerden in het Schermerhuys. Ook assisteren de cliënten een keer in de twee weken bij het eetcafé wat het buurthuis organiseert voor omwonenden.

Er word dus zinvolle dagbesteding georganiseerd in het buurthuis. Als Stichting en buurthuis zijn we blij dat we kunnen bijdragen aan de cliënten en hun dagbesteding

Oud papier

Iedere vierde zaterdag van de maand wordt vanaf 9.00 uur het oud papier in de buurt opgehaald.

De opbrengst is voor de jeugdactiviteiten van het buurthuis. Graag het oud papier op de ophaaldag op de stoep zetten (‘t Veneetse Eiland graag over de brug naar de Eilandswal of op ‘t Hondsbosch).

Inleveren van het oud-papier bij het buurthuis: uiterlijk de vrijdag daarvoor.

Standen ophalen 2019:
Januari € 37,21
Februari € 27,23
Maart € 31,77
April  € 28,59
Mei  € 37,21
Juni  € 28,14
Juli niet i.v.m. vakantie
September 39,03
Oktober € 24,96
November € 20,42
December € 42,66

Standen ophalen 2020:
Januari € 42,66
Februari € 25,87
Maart € 28,17
April € 28,59
23 Mei
27 Juni
25 Juli niet, i.v.m. vakantie
22 Augustus
26 September
24 Oktober
28 November
26 December niet, i.v.m. eerste kerstdag

logo buurthuis
Back To Top
X