skip to Main Content

Samenwerken met de Waerden

Wat is de Waerden precies?

De Waerden biedt ondersteuning aan mensen met een beperking die bijdraagt aan een gelukkig bestaan en werkt aan een samenleving waarin iedereen een bijdrage mag leveren. Hier hebben zij afspraken over gemaakt met zorgkantoren en gemeenten.

Zij ondersteunen kinderen, volwassenen, ouderen en gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft. Ook bieden zij ondersteuning aan mensen met andere beperkingen, zoals kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en mensen bij wie een dubbele diagnose is vastgesteld.

De Waerden heeft boven het buurthuis, in het Schermerhuys, een woongemeenschap met verschillende appartementen en een steunpunt.

In De Wachter wordt er door het personeel regelmatig vergadert.

Ook komen er veel cliënten even langs in De Wachter voor een praatje of om mee te doen aan een activiteit.

 

 

Oud papier

Oud papier wordt op de vierde zaterdag in de maand(27 februari) 2021 weer opgehaald. Met de Gemeente Alkmaar is afgesproken dat voorlopig het oud papier op de oude wijze wordt opgehaald. Het buurthuis regelt dit samen met de vrijwilligers en HVC. Zodra het ophalen van het oud papier wijzigt verneemt u dit via de Gemeente.

De opbrengst is voor de jeugdactiviteiten van het buurthuis. Graag het oud papier op de ophaaldag op de stoep zetten (‘t Veneetse Eiland graag over de brug naar de Eilandswal of op ‘t Hondsbosch).

Standen ophalen 2019:

totaal € 363,51

Standen ophalen 2020:

totaal € 382,14

Data ophalen 2021:
23 Januari
27 Februari
27 Maart
24 April

Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

logo buurthuis
Back To Top
X