skip to Main Content

Eetcafé

Het Eetcafé draait al jaren in het buurthuis. Om de week, op de donderdag, is er eetcafé vanaf 17.00 uur. Een enthousiaste groep vrijwilligers zet een heerlijke, gezonde en gezellige maaltijd voor u klaar. Voor € 6,50 serveren zij een heerlijk 3 gangen diner.

Opgeven voor het eetcafé kan via Buurthuis de Wachter: 072-5125595
of Monique Verwijmeren: 0623785005

Ook voor afmelden kunt u Monique of het buurthuis bellen.

U kunt bij het eetcafé betalen met de Alkmaar Pas, voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het buurthuis

Conditietraining donderdag en vrijdag

Kienen/bingo

Elke laatste zaterdag van de maand (tenzij er een feestdag is) organiseert de Wachter een kienavond.

Er zijn prijzen te winnen die zorgvuldig door verschillende vrijwilligers uitgezocht worden.

Ook is er een loterij waarbij mooie prijzen te winnen zijn.

Data in 2019: 27 april, 25 mei, 29 juni

kienen2

Leefbaarheid

Leefbaarheidsoverleg

Elke 6 weken komen wijkbewoners, organisaties uit de wijk, politie en de gemeente bij elkaar om zaken uit de wijk te bespreken. Zoals; voortgang bouw van de West Friese Poort, Jaagpad, veiligheidszaken, of andere issues die spelen in de wijk het Schermereiland.

Hierbij een terugkoppeling:

  • als u zaken ziet, zoals afval op straat, goederen die het trottoir blokkeren dan kunt u 14072 bellen. Hier maakt u een melding van hetgeen u gezien heeft. Handhaving, plantsoenendienst of de gebiedsconsulente worden hiervan op de hoogte gesteld.
  • Komt er een enquêteur langs de deur en u twijfelt over de echtheid van de vergunning, daar mag u naar vragen, dan schakelt u direct de politie in. Zij komen direct in de wijk langs en controleren de enquêteur.
  • Zijn er zaken waar u zich zorgen over maakt, huiselijk geweld, verpaupering, zorgen over buren, dan kunt u elke dinsdag en donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur in buurthuis de Wachter langskomen bij Voor Mekaar. Samen kijken we naar een oplossing. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u ons bellen voor een huisbezoek.
  • Elke 1e dinsdag van de maand is de wijkagent in buurthuis De Wachter om 14.00 uur. Ook de gebiedsconsulente is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Blijf er niet mee lopen, maar stel uw vraag, of meld uw zorg!

Laten we samen de wijk zo veilig en gezellig mogelijk houden!

West friese Poort

Presentatie nieuw plan aan bewoners
Het aangepaste bouwplan West-Friese Poort werd op 16 januari gepresenteerd aan buurtbewoners in Buurthuis de Wachter. De aanpassingen zijn doorgevoerd na gesprekken met de gemeente Alkmaar en de buurt. Het programma is gewijzigd naar 30 woningen, waaronder een aantal goedkope kleinere woningen. Het volume van het gebouw is gewijzigd door het gebouw met één woonlaag te verlagen. Het parkeren voldoet, dankzij een uitgekiende parkeergarage, aan de parkeernormen van de gemeente Alkmaar. De architectuur en uitstraling van het gebouw zijn ten opzichte van het originele plan niet gewijzigd. Jan Hoek maakte op basis van de nieuwe tekeningen weer maquettes, om de mensen het verschil te laten zien met het eerste plan.

Lovende raadscommissie
Na de informatieavond is het plan besproken op 29 januari in de raadscommissie Ruimte. De aanpassingen die zijn doorgevoerd zijn goed ontvangen bij de verschillende partijen van de gemeente. Ook Jan Hoek, die mede namens de buurt inspreektijd had aangevraagd, was blij met het nieuwe plan. Met deze positieve beoordeling is een goede stap gezet in de realisatie van het woongebouw.
Vink Bouw verwacht eind 2019 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden die tot medio 2021 plaats zullen vinden. De verkoop van de woningen zal naar verwachting in mei 2019 van start gaan. Het plan wordt door DVA Makelaars uit Alkmaar verkocht, zie voor meer informatie de projectwebsite www.dewestfriesepoort.nl

Archief

Parkeerdruk in de wijk onacceptabel!

Voor Mekaar

Zowél bij de sociaal cultureel werker, Monique Verwijmeren, als de vrijwilligers van Voor Mekaar zien we geregeld bewoners van de wijk langskomen. Er komen diverse vragen langs waarbij we kunnen helpen. Het invullen van een bank overschrijving, hulp bij inschrijving woningbouw, lezen van diverse brieven of hulp bij bemiddeling met verschillende instanties.

U kunt bij de Wachter langskomen op het inloopspreekpunt op dinsdag en donderdag van 13.30 – 15.30 uur. In de Oever is elke morgen een spreekpunt van 9.00 – 12.00 uur.

Maar kunt u niet op bovengenoemde tijden en dagen dan kunt u in het buurthuis altijd langs.

Het gebruik van het informatiepunt is GRATIS. Dus aarzel niet en kom gewoon langs.

Gebiedsconsulent

Mijn naam is Ilse Kooter, Gebiedsregisseur in de wijk Oudorp.

U kunt bij mij terecht met vragen over uw woon- en leefomgeving en ondersteuning bij het aanvragen van een Bewoners Initiatief. Dus heeft u een vraag over de wijk neem dan contact met mij op.

Iedere eerste dinsdag van de maand ben ik tussen 14.00 en 15.00 in de Wachter. U kunt mij verder bereiken via het telefoonnummer 14 072 of mailen naar gebiedsconsulent@alkmaar.nl

Tot ziens in de wijk of in het buurthuis!

Ariane van Menen

Wijkagent

We willen jullie graag laten weten dat we tegenwoordig met z’n drieën als wijkagenten in Oudorp werken! Fokke Bergsma is al een tijd het vertrouwde gezicht, Suzanne de Gelder (midden) en Mireille zijn daar bij gekomen.

We hebben beiden jaren ervaring opgedaan in andere gebieden als wijkagent.

Wijkagent

Voor algemene informatie en meldingen: 0900-8844

Anonieme meldingen: 0800-7000

Alarmnummer: 112

Wijkmeester

Voor meldingen kunt u bellen naar: 14072

Spreekuur

Elke eerste dinsdag van de maand zit de wijkagent van 14.00 – 15.00 uur in de Wachter mocht u vragen hebben.

Fokke Bergsma

Mijn naam is Fokke Bergsma, ik ben 34 jaar oud en sinds 2002 ben ik werkzaam voor de politie. Na vier jaar opleiding, en vijf jaar in Bergen en vijf jaar in Alkmaar als ‘straatagent’ in de noodhulpsurveillance gewerkt te hebben begon ik in oktober vorig jaar aan een stage als wijkagent, samen met de toenmalig wijkagente Linda Vriesman.

Toen zij op 1 januari een nieuwe functie kreeg nam ik de wijk voor haar waar. Na een sollicitatieprocedure werd ik in maart aangenomen als wijkagent en na enkele weken kreeg ik te horen dat ik in de mooie wijk Oudorp mocht blijven. Dit had mijn voorkeur omdat ik daar al een aardig netwerk had opgebouwd en veel mensen had leren kennen. Maar bovenal wilde ik in Oudorp blijven omdat ik de wijk zo mooi en gevarieerd vind. Van de twee grote industrieterreinen naar het oude Oudorp tot uiteindelijk het Rooie Dorp, of, zoals ik al gecorrigeerd ben.. het Schermereiland.

Ik hoor het natuurlijk liever van de bewoners zelf maar als ik naar de cijfers kijk is het, in vergelijking met eerdere jaren, relatief rustig op het Schermereiland. Prettig om te vernemen en hopelijk kunnen we dit voortzetten! Mocht u toch ergens tegen aan lopen waar u de politie voor nodig heeft, schroom niet om te bellen. Als u direct politie nodig heeft belt u uiteraard 112, als het geen grote spoed heeft belt u 0900-8844 en dat nummer belt u ook als u mij wilt bereiken. Ik ben (gelukkig) niet altijd aan het werk maar ik bel wel altijd terug. Ik ben binnenkort ook op Twitter en Instagram te vinden maar het mooiste is natuurlijk om mij aan te spreken wanneer ik door de wijk fiets!‘

Suzanne Gelder

Suzanne: “Ik ben in 1989 bij de politie begonnen. Eerst in Beverwijk en sinds 1994 ben ik werkzaam bij de politie Alkmaar. Hier heb ik meerdere taakaccenten gehad waaronder het biketeam, zakkenrollen team en de ME. Sinds 2012 ben ik als wijkagent begonnen in de 13 dorpen van Graft-De Rijp en de Schermer en sinds de zomer in Oudorp.

Zomerlunches

Terugblik Zomerlunches in buurthuis De Wachter

Voor de tweede maal zijn we er met een gezellig team in geslaagd om de zomerlunches te organiseren. Ditmaal kwamen er verschillende organisaties iets vertellen zodat de bewoners meer leerde over wat WonenPlus nou doet, of hoe je de Max Mobiel kunt reserveren.

Ook waren er verschillende gezellige optredens, zoals Jan Hoek die vertelde over hoe een kalligram tot leven komt en welk verhaal er achter een kalligram kan zitten. Super interessant en leuk!

Ook genoten de bezoekers van de heerlijke maaltijden die gekookt werden door diverse koks.

Door open te zijn als buurthuis de Wachter kunnen we de bewoners die thuis zijn en niet op vakantie zijn een activiteit aanbieden. Wederom dus een geslaagde paar weken.

Inloopochtend vol gezelligheid

inloop ochtend vol gezelligheid

Wanneer: dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.

Kosten: € 1,50 voor koffie en € 1,20 voor thee.

Gezellig bij elkaar komen, kopje koffie of thee drinken, een spel of activiteit doen, het kan vanaf 5 februari in de Wachter.

Ouderen en mensen met een beperking zijn van harte welkom bij De Inloop. Kom langs voor een praatje, gezelligheid, een spelletje, of een boek lezen, handwerken, knutselen, kaarten maken of iets anders creatiefs. Niets doen is ook goed. Er is tijd voor koffie of thee en een praatje. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig.

logo buurthuis
Back To Top
X