skip to Main Content

De wijk het Schermereiland

Voor het bereiken van haar doelstellingen beheert de Stichting Buurthuis De Wachter.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 vrijwilligers, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 algemene bestuursleden.

Voor beheer en activiteitenprogramma in het buurthuis maakt de stichting gebruik van een aantal groepen medewerkers:

  • Vrijwilligers. Er zijn meer dan 50 vrijwilligers die zorgen voor beheerstaken, barbezetting, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten, bezorgen van het informatieblad “De Weekinfo” enzovoort. Voor de schoonmaak en het beheer wordt een kleine vergoeding betaald.
  • Medewerker gedetacheerd vanuit WNK met taken op het gebied van ondersteuning van activiteiten
  • Parttime sociaal-cultureel werker
  • Parttime jeugd- en jongerenwerkers.

De komende jaren staan in het teken van uitbreiding van de buurt. Aan het eind van de periode van nieuwbouw is de buurt bijna verdubbeld met circa 600 nieuwe woningen en 1000 nieuwe inwoners. Het gevolg daarvan is, dat buurthuis De Wachter het geografische middelpunt is van de buurt.

Stichting Het Schermereiland timmert aan de weg om het buurtgebouw hét sociale middelpunt te laten zijn voor alle bewoners: als bewoner kun je er niet meer omheen, het is een vanzelfsprekende en bekende plek van én voor de buurt.

De Wachter

‘Het Schermereiland is een wijk met grote geschiedenis vanuit de 16e eeuw.

Tot op de dag van vandaag is dit terug te vinden. Zoals de straat het Heiligland, die zijn naam heeft gekregen doordat de grond ooit bij een klooster heeft gehoord. Of het buurthuis De Wachter die zijn naam ontleent naar de meelmolen “De Wachter” uit de 18e eeuw.

De Schermerpoort stamt uit 1624 en is nog de enige bestaande toegangspoort van de oude stad Alkmaar. De oude straatnamen hebben allen te maken met het rijke verleden van de wijk.

Het Schermereiland is een wijk waar je fijn kunt wonen en waar de bewoners trots over kunnen vertellen.

Het Schermereiland vindt het belangrijk dat iedereen een plek heeft in de wijk.’

Het bestuur van Stichting Het Schermereiland

Sociaal cultureel werk

Monique Verwijmeren

logo buurthuis
Back To Top
X