skip to Main Content

Bewonersinitiatief

Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen opknappen, een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, fleurige plantjes in elke straat, een project voor jongeren zonder werk starten, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, laat het ons weten want een goed idee verdient uitvoering.

Sociaal cultureel werk

De sociaal cultureel werker van Stichting Het Schermereiland ondersteunt bewoners/vrijwilligers van De Wachter bij hun plannen en initiatieven om de buurt of wijk mooier en/of prettiger te maken en bewoners met elkaar in contact te brengen/ontmoeting te creëren. Het is belangrijk om in een buurt te wonen waar je je prettig voelt. Dat heeft te maken met hoe mensen met elkaar omgaan, met de kwaliteit van de leefomgeving, met een veilig gevoel, met veilig verkeer, goede voorzieningen en het onderhoud van de openbare ruimte. Vaak weten bewoners goed de weg te vinden om de problemen in de buurt aan te pakken en hebben ze goede ideeën om de buurt beter te maken. De projectgroep Leefbaarheid komt elke 2 maanden bijeen om de problemen in de wijk te bespreken en te kijken hoe de sociale cohesie verbeterd kan worden.
Een sociaal cultureel werker is onafhankelijk en onpartijdig en werkt samen met een uitgebreid netwerk van o.a. gemeente, welzijns- en zorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk, woningbouw, politie, Voor Mekaar en basisschool De Zes Wielen. De sociaal cultureel werker brengt bewoners samen om zich in te zetten voor de buurt. Uitgangspunten hierbij zijn de eigen kracht, talenten en verborgen kwaliteiten van de bewoners.

Als u een idee heeft voor het verbeteren van uw buurt kunt u contact opnemen met;
Monique Verwijmeren.

Zij helpt bewoners bij het organiseren van de activiteiten en projecten.
De sociaal cultureel werker heeft op maandag, dinsdag en donderdag kantoor in buurthuis De Wachter.

Voor meer informatie kunt u terecht bij haar via:
scw@buurthuisdewachter.nl of via 06-23785005 / 072-5125595.

Monique Verwijmeren

logo buurthuis
Back To Top
X