skip to Main Content

!!! Buurthuis de Wachter is gesloten de komende 2 weken. Wel bereikbaar op maandag-vrijdag van 10.00-17.00 uur via 072-5125595. De huiskamer is op maandag, woensdag en donderdag geopend voor de kinderen van de wijk. Heeft u hulp nodig dan kunt u bellen om een afspraak te maken. Medewerkers zijn op dinsdag 10-11, donderdag 12-11, maandag 16-11 en donderdag 19-11 aanwezig! #Coronavirus !!!

Vrijwilligers

Stichting Het Schermereiland is een vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers vormen de smeerolie van de samenleving. Ook De Wachter biedt vrijwilligerswerk voor jong en oud. De vrijwilligers worden door een beroepskracht begeleid. In een gesprek met de beroepskracht kan de vrijwilliger erachter komen wat zijn/haar wensen zijn. ‘ Wat voor soort werk vind ik leuk? Wat zijn mijn capaciteiten? Hoeveel uren en op welke dagen wil ik werken?’

De Wachter is altijd op zoek naar vrijwilligers.

Barvrijwilligers: Vindt u het leuk om als gastvrouw of gastheer een dagdeel achter de bar te staan en mensen een kopje koffie/thee of wat anders te drinken te schenken dan kan dat als barvrijwilliger.

Administratieve vrijwilligers: Altijd gewerkt als accountant of administratief medewerker en nu op zoek naar vrijwilligerswerk, dat kan bij De Wachter.

Bestuur: Vindt u het leuk om mee te denken met het beleid en waar De Wachter naartoe kan groeien dan is er altijd een plekje voor u in het bestuur van Stichting Het Schermereiland.

Beheerder: De Wachter werkt met beheerders. Zij zijn het gezicht van De Wachter en hebben een belangrijke functie binnen het vrijwilligerskorps. Ze werken in dagdelen en nemen de telefoon op en prepareren de ruimtes voor de diverse activiteiten.

Uitvoerende vrijwilligers: Er zijn ook vrijwilligers die graag met de verschillende doelgroepen werken. Ze organiseren graag activiteiten en helpen mee bij de activiteiten.

Heeft u interesse voor vrijwilligerswerk, dan kunt u zich melden bij het sociaal cultureel werk, Monique Verwijmeren, scw@buurthuisdewachter.nl

Door eigen kracht

Het buurthuis draait geheel op vrijwilligers. Wat we tegenwoordig Zelfbeheer noemen, doen we al vele jaren. En dat blijven we doen.

We hebben een goed plan voor de Facelift van het buurthuis De Wachter, zodat nog meer activiteiten ‘in het huis van de buurt’ kunnen plaatsvinden. Het gebruik van het buurthuis voor en door de bewoners uit de buurt, willen we vergroten. Ook commerciële activiteiten willen we ( meer ) mogelijk maken. Acties uit de buurt voor de Facelift juichen we van harte toe, en steunen we.

Kom met ideeën en suggesties! Doet u met ons mee?

logo buurthuis
Back To Top
X